Chuyển tới nội dung

Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng

Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (TCVN 13259:2020) – Do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố vào ngày 31/12/2020.

Tiêu chuẩn quốc gia, về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Tiêu chuẩn này được biên soạn và ban hành theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó quy định những yêu cầu cơ bản về chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch cộng đồng do các bên liên quan cung cấp, như:

  • Yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với hướng dẫn du lịch cộng đồng, điểm thông tin du lịch cộng đồng, dịch vụ tham quan, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú;
  • Dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống tại cộng đồng và dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nêu các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh, an ninh, phòng chống cháy nổ; bộ quy tắc ứng xử dành cho các bên liên quan đến hoạt động du lịch cộng đồng, mẫu phiếu điều tra sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại điểm, khu du lịch cộng đồng.

Tiêu chuẩn này được áp dụng kể từ ngày 31/12/2020. Các bạn có thể tham khảo:

  • Bản gốc Quyết định về tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (TCVN 13259:2020) ⇒ tại đây.
  • Nội dung chi tiết của Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (Community based tourism – Requirements for service quality) ⇒ tại đây.

Trên đây là tổng hợp những thông tin mới nhất về Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (TCVN 13259:2020). Du lịch Tôi và Bạn xin chia sẻ cùng các bạn!

Chúc các bạn có những chuyến đi thật vui và ý nghĩa!

Theo: vietnamtourism.gov.vn